CPAP to skrót, który z angielskiego Continuous Positive Airway Pressure przybliża pojęcie stałego ciśnienia dodatniego w drogach oddechowych. Odnosi się on do metod wspomagania procesów oddychania osób cierpiących na zaburzenia związane z ogólną niewydolnością oddechową, w tym również na obturacyjny bezdech senny.

Celem działania aparatu do metody CPAP jest utrzymanie dróg układu oddechowego w stanie otwartym. Ma to zapobiegać ich zapadaniu się podczas snu, gdyż sytuacje te mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia Pacjenta. Odbywa się to na zasadzie wypełnienia górnych dróg oddechowych powietrzem oraz wytwarzaniu nadciśnienia, dlatego metoda ta może prowadzić do pewnych ubocznych reakcji organizmu.

Jakie mogą być skutki uboczne stosowania aparatury do terapii CPAP?

Pacjenci mogą skarżyć się na bóle mięśni w obrębie klatki piersiowej zarówno na początku stosowania aparatu, jak i w późniejszych etapach tej metody. Może być to spowodowane sposobem, w jaki działa urządzenie, gdyż podlegać temu mogą partie mięśni bezpośrednio zaangażowanych w proces oddychania lub też znajdujących się w pobliżu tego układu. W związku z powyższym możliwe jest także występowanie skurczy oraz zakwasów.

Ze względu na zmianę ciśnienia w organizmie, Pacjenci mogą odnotowywać podwyższone wyniki mierzonego tętna. Odczuwalne mogą być również zmiany w uchu wewnętrznym, które jest bezpośrednim ośrodkiem wyrównywania różnić ciśnieniowych po obydwu stronach błony bębenkowej. W związku z tym, że mieści się tam również ośrodek równowagi, pojawiać się mogą również zawroty, a także bóle głowy.

Pacjentom dolegać może wysychanie błony śluzowej. Możliwy jest także wpływ terapii CPAP na serce oraz zapoczątkowanie przyczyn niewydolności mięśni sercowych.

Wybór odpowiedniego sprzętu

Przy doborze elementów aparatury do CPAP można uprzednio skonsultować się z lekarzem bądź wykwalifikowaną w tej dziedzinie osobą. Możliwe, że indywidualnie dopasowany sprzęt zminimalizuje skutki uboczne Pacjenta oraz powiązane z nimi ryzyko.

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Wróć do zakupów
0